japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Ni komencis ĉi paperon kun...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
La antaŭa diskuto provis...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Por resumi…
結論として、・・・・
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
En resumo,...
まとめると、・・・・
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Entute...
全体に目を向けると、・・・・
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Ĝenerale...
全般的に見て、・・・・
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...kondukas nin al la konkludo, ke...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
前述の議論は・・・・を証明している。
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Ni povas vidi, ke...
・・・・ということが見て取れる。
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Entute...
あらゆる点から見て、・・・・
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
したがって、・・・・という事実がある。
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk