cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Ni komencis ĉi paperon kun...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
La antaŭa diskuto provis...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Por resumi…
Abych to shrnul(a),...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
En resumo,...
Souhrnně lze říci,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Entute...
Celkem vzato...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Ĝenerale...
Celkem vzato...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... nás vede k závěru, že...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Ni povas vidi, ke...
Vidíme tedy, že...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Entute...
Zároveň...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk