orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Мы начали доклад с того, что...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Последующее обсуждение было попыткой...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hypotesen blev testet med data dækning...
Гипотезы были проверены на практике путем...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Til at opsummere...
Подводя итог...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Summarisk,...
Подводя итог...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Alt i alt...
В целом...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
I det store og hele...
В общем...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...fører os til den konklusion at...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Vi kan derefter se at...
Таким образом мы видим, что...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Alt dette peger på det faktum at...
Все это указывает на то, что...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Ligevægtigt...
В балансе...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk