olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hypotesen blev testet med data dækning...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Til at opsummere...
Riassumendo...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Summarisk,...
Concludendo...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Alt i alt...
Complessivamente...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
I det store og hele...
In generale...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...fører os til den konklusion at...
.... ci porta a concludere che...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Vi kan derefter se at...
Siamo dunque portati a credere che...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Alt dette peger på det faktum at...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Ligevægtigt...
Tirando le somme...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk