német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hypotesen blev testet med data dækning...
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Til at opsummere...
Zusammenfassend...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Summarisk,...
Zusammenfassend...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Alt i alt...
Im Großen und Ganzen...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
I det store og hele...
Insgesamt...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...fører os til den konklusion at...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Vi kan derefter se at...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Alt dette peger på det faktum at...
All dies deutet darauf hin, dass...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Ligevægtigt...
Alles in allem...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk