holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hypotesen blev testet med data dækning...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Til at opsummere...
Samengevat ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Summarisk,...
Samenvattend ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Alt i alt...
Al met al ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
I det store og hele...
Over het geheel ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...fører os til den konklusion at...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Vi kan derefter se at...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Alt dette peger på det faktum at...
Alles wijst erop dat ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Ligevægtigt...
Over het geheel genomen ...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk