angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
We opened this paper by noting…
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
The foregoing discussion has attempted to…
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hypotesen blev testet med data dækning...
The hypotheses were tested with data covering…
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Til at opsummere...
To sum up…
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Summarisk,...
In summary, …
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Alt i alt...
All in all…
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
I det store og hele...
By and large…
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...fører os til den konklusion at...
…leads us to the conclusion that…
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
The arguments given above prove that…
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Vi kan derefter se at...
We can see then, that…
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Alt dette peger på det faktum at...
All of this points to the fact that…
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Understanding...can help reveal…
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Ligevægtigt...
On balance…
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk