svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hypoteserna testades med data från ...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Abych to shrnul(a),...
Sammanfattningsvis ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Souhrnně lze říci,...
För att sammanfatta ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Celkem vzato...
Till slut...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Celkem vzato...
I stort sett/På det stora hela ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... nás vede k závěru, že...
... leder oss till slutsatsen att ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Argumenten ovan visar att ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Vidíme tedy, že...
Vi kan då se att ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Allt detta pekar på att ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Pochopení... může pomoci odhalit...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Zároveň...
På det hela taget ...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk