spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Na začátku této práce bylo zmíněno...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Abych to shrnul(a),...
En resumen,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Souhrnně lze říci,...
En síntesis,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Celkem vzato...
En definitiva,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Celkem vzato...
En términos generales,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... nás vede k závěru, že...
... nos lleva a la conclusión de que...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Vidíme tedy, že...
Podemos evidenciar que...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Todo esto apunta a...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Pochopení... může pomoci odhalit...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Zároveň...
En resumen...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk