román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Abych to shrnul(a),...
Însumând totul...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Souhrnně lze říci,...
Rezumând,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Celkem vzato...
Per ansamblu...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Celkem vzato...
În mare...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... nás vede k závěru, že...
...ne duce la concluzia că...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Vidíme tedy, že...
Putem observa prin urmare că...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Pochopení... může pomoci odhalit...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Zároveň...
Pentru a restabili echilibrul...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk