francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Abych to shrnul(a),...
Pour résumer...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Souhrnně lze říci,...
En résumé...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Celkem vzato...
Globalement...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Celkem vzato...
Dans l'ensemble...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... nás vede k závěru, že...
...nous amène à la conclusion que...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Vidíme tedy, že...
On peut alors voir que...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Tout cela indique que...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Pochopení... může pomoci odhalit...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Zároveň...
En définitive...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk