olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

We opened this paper by noting…
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
The foregoing discussion has attempted to…
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
The hypotheses were tested with data covering…
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
To sum up…
Riassumendo...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
In summary, …
Concludendo...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
All in all…
Complessivamente...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
By and large…
In generale...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
…leads us to the conclusion that…
.... ci porta a concludere che...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
The arguments given above prove that…
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
We can see then, that…
Siamo dunque portati a credere che...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
All of this points to the fact that…
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Understanding...can help reveal…
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
On balance…
Tirando le somme...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk