kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

We opened this paper by noting…
我们以说明...开始这篇论文
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
The foregoing discussion has attempted to…
前面的讨论旨在...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
The hypotheses were tested with data covering…
假设被...方面的数据验证
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
To sum up…
总结来说,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
In summary, …
归纳一下,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
All in all…
总之,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
By and large…
总体而言,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
…leads us to the conclusion that…
...让我们得出...的结论
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
The arguments given above prove that…
上述论据证实...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
We can see then, that…
我们可以看出...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
All of this points to the fact that…
所有这些都指向...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Understanding...can help reveal…
了解...可以帮助揭示...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
On balance…
权衡一下,...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
因此,我们的论点是有一些因素...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Our study serves as a window to an understanding of the process…
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk