japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

We opened this paper by noting…
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
The foregoing discussion has attempted to…
前述の議論は・・・・するためのものだった。
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
The hypotheses were tested with data covering…
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
To sum up…
結論として、・・・・
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
In summary, …
まとめると、・・・・
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
All in all…
全体に目を向けると、・・・・
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
By and large…
全般的に見て、・・・・
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
…leads us to the conclusion that…
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
The arguments given above prove that…
前述の議論は・・・・を証明している。
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
We can see then, that…
・・・・ということが見て取れる。
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
All of this points to the fact that…
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Understanding...can help reveal…
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
On balance…
あらゆる点から見て、・・・・
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
したがって、・・・・という事実がある。
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Our study serves as a window to an understanding of the process…
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk