kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
我想要进入大学学习。
Beiratkozás
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
我想要申请______________课程。
Jelentkezés képzésre
đại học
本科生
Képzés típusa
thạc sỹ
研究生
Képzés típusa
tiến sĩ
博士生
Képzés típusa
toàn thời gian
全日制
Képzés típusa
bán thời gian
非全日
Képzés típusa
trực tuyến
网上课程
Képzés típusa
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
我想要在这所大学学习___________。
Csereidőszak hossza
một kì
一学期
Csereidőszak hossza
một năm học
一学年
Csereidőszak hossza
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
请问学生工作有什么限制?
Munkavállalás diákok részére
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
我需要提供材料原件还是复印件?
Dokumentumok
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
请问该所大学的入学要求是什么?
Egyetemre való jelentkezéskor
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Hivatalos ajánlat
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
请问大学能保证我的住宿吗?
Szállás
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
课程内容涵盖实习吗?
Gyakornoki időszak
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
对【语言】的要求是什么?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Hệ thống _________ như thế nào?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Érdeklődés a rendszerről
tín chỉ
学分制
Rendszer típusa
chấm điểm
打分制
Rendszer típusa
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
这里的教学风格是什么样的?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Có_________ hay không?
这里有_____________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
bài giảng
讲座
Óra típusa
hội thảo
研讨会
Óra típusa
hướng dẫn riêng
个别辅导
Óra típusa
hội nghị
会议
Óra típusa
Có những khóa học mùa hè nào?
暑期学校提供哪些课程呢?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
考试何时举行?
Vizsgaidőpontok
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
大学里有体育馆吗?
Sportközpont felől való érdeklődés
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
我如何加入学生组织?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
我在这里可以学习什么语言?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
有没有水平测试来评估我的水平?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
您有课程的详细介绍吗?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
一个班级里最多有多少个学生?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
贵校都有哪些设施?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
请问你们安排郊游吗?
Kirándulások felől való érdeklődés
Có những chương trình nào?
你们提供哪些项目呢?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
我想了解关于助学金的信息。
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
有哪些组织可以资助我的学习?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
我需要 ____________的财政补贴。
Anyagi támogatás kérése
học phí
学费
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
chi phí sinh hoạt
生活费用
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
chăm sóc trẻ em
儿童托管
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Có những loại học bổng nào hiện có?
请问有哪些奖学金?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Külföldi diploma elfogadtatása
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról