angol | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
I would like to enroll at a university.
Beiratkozás
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
I want to apply for _____________ course.
Jelentkezés képzésre
đại học
an undergraduate
Képzés típusa
thạc sỹ
a postgraduate
Képzés típusa
tiến sĩ
a PhD
Képzés típusa
toàn thời gian
a full-time
Képzés típusa
bán thời gian
a part-time
Képzés típusa
trực tuyến
an online
Képzés típusa
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
I would like to study at your university for ___________.
Csereidőszak hossza
một kì
a semester
Csereidőszak hossza
một năm học
an academic year
Csereidőszak hossza
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
What are the work restrictions for students?
Munkavállalás diákok részére
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Dokumentumok
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
What are the entry requirements of the university?
Egyetemre való jelentkezéskor
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Are you going to send me a formal offer?
Hivatalos ajánlat
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Does the university guarantee accommodation as well?
Szállás
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Does the course involve an internship as well?
Gyakornoki időszak
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
How can I track the progress of my application?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
What are the [language] language requirements?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Hệ thống _________ như thế nào?
What is the ____________ system like?
Érdeklődés a rendszerről
tín chỉ
credit
Rendszer típusa
chấm điểm
marking
Rendszer típusa
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
What is the teaching style like?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Có_________ hay không?
Are there _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
bài giảng
lectures
Óra típusa
hội thảo
seminars
Óra típusa
hướng dẫn riêng
tutorials
Óra típusa
hội nghị
conferences
Óra típusa
Có những khóa học mùa hè nào?
What courses are offered by summer schools?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
When are the exams held?
Vizsgaidőpontok
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Where can I find information about all the courses available?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Is there a university sports center?
Sportközpont felől való érdeklődés
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
How can I join student societies?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
What are the estimated living costs in [city]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
What languages can I study at your school?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Is there a placement test to assess my level?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Do you have a detailed description of the course?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
What is the maximum number of students in a class?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
What facilities are there in your school?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Do you also arrange excursions?
Kirándulások felől való érdeklődés
Có những chương trình nào?
What programs do you offer?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
I am here to inquire about funding opportunities.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Which bodies can fund my studies?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
I need financial help for ____________.
Anyagi támogatás kérése
học phí
tuition fees
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
chi phí sinh hoạt
my living expenses
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
chăm sóc trẻ em
childcare
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Có những loại học bổng nào hiện có?
What kinds of scholarships are available?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
I would like to validate my degree certificate in [country].
Külföldi diploma elfogadtatása
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Where can I get a certificate of equivalency?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról