vietnámi | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Beiratkozás
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Jelentkezés képzésre
ปริญญาตรี
đại học
Képzés típusa
บัณฑิตวิทยาลัย
thạc sỹ
Képzés típusa
ปริญญาเอก
tiến sĩ
Képzés típusa
เต็มเวลา
toàn thời gian
Képzés típusa
นอกเวลา
bán thời gian
Képzés típusa
ออนไลน์
trực tuyến
Képzés típusa
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Csereidőszak hossza
หนึ่งภาคการศึกษา
một kì
Csereidőszak hossza
หนึ่งปีการศึกษา
một năm học
Csereidőszak hossza
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Munkavállalás diákok részére
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Dokumentumok
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Egyetemre való jelentkezéskor
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Hivatalos ajánlat
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Szállás
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Gyakornoki időszak
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Hệ thống _________ như thế nào?
Érdeklődés a rendszerről
หน่วยกิตวิชา
tín chỉ
Rendszer típusa
การให้คะแนน
chấm điểm
Rendszer típusa
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Érdeklődés a tanítási stílusról
มี _____________ ไหม
Có_________ hay không?
Érdeklődés a tanítási stílusról
การบรรยาย
bài giảng
Óra típusa
การสัมมนา
hội thảo
Óra típusa
การกวดวิชา
hướng dẫn riêng
Óra típusa
การประชุม
hội nghị
Óra típusa
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Có những khóa học mùa hè nào?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Vizsgaidőpontok
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Sportközpont felől való érdeklődés
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Kirándulások felől való érdeklődés
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Có những chương trình nào?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Anyagi támogatás kérése
ค่าเล่าเรียน
học phí
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
chi phí sinh hoạt
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
การดูแลเด็ก
chăm sóc trẻ em
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Có những loại học bổng nào hiện có?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Külföldi diploma elfogadtatása
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról