magyar | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Beiratkozás
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Jelentkezés képzésre
ปริญญาตรี
alapképzés
Képzés típusa
บัณฑิตวิทยาลัย
mesterképzés
Képzés típusa
ปริญญาเอก
PhD
Képzés típusa
เต็มเวลา
nappali tagozatos
Képzés típusa
นอกเวลา
részidős
Képzés típusa
ออนไลน์
online
Képzés típusa
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Csereidőszak hossza
หนึ่งภาคการศึกษา
egy szemeszter
Csereidőszak hossza
หนึ่งปีการศึกษา
egy év
Csereidőszak hossza
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Munkavállalás diákok részére
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Dokumentumok
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Egyetemre való jelentkezéskor
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Hivatalos ajánlat
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Az egyetem biztosít szállást is?
Szállás
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Gyakornoki időszak
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Milyen a ____________ rendszer?
Érdeklődés a rendszerről
หน่วยกิตวิชา
kredit
Rendszer típusa
การให้คะแนน
osztályzási
Rendszer típusa
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Milyen a tanítás stílusa?
Érdeklődés a tanítási stílusról
มี _____________ ไหม
Vannak_____________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
การบรรยาย
előadások
Óra típusa
การสัมมนา
szemináriumok
Óra típusa
การกวดวิชา
oktatói órák
Óra típusa
การประชุม
konferenciák
Óra típusa
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Mikor vannak a vizsgák?
Vizsgaidőpontok
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Van az egyetemen sportközpont?
Sportközpont felől való érdeklődés
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Mik a megélhetési költségek [városban]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Van szintfelmérő teszt?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Kirándulásokat is szerveznek?
Kirándulások felől való érdeklődés
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Milyen programokat nyújtanak?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Anyagi támogatás kérése
ค่าเล่าเรียน
tandíj
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
megélhetési költségek
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
การดูแลเด็ก
gyermekellátás
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Külföldi diploma elfogadtatása
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról