kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Jag vill anmäla mig till universitetet.
我想要进入大学学习。
Beiratkozás
Jag vill anmäla mig till en ___________.
我想要申请______________课程。
Jelentkezés képzésre
kandidatkurs
本科生
Képzés típusa
avancerad kurs
研究生
Képzés típusa
doktorandkurs
博士生
Képzés típusa
fulltidskurs
全日制
Képzés típusa
deltidskurs
非全日
Képzés típusa
onlinekurs
网上课程
Képzés típusa
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
我想要在这所大学学习___________。
Csereidőszak hossza
en termin
一学期
Csereidőszak hossza
ett läsår
一学年
Csereidőszak hossza
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
请问学生工作有什么限制?
Munkavállalás diákok részére
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
我需要提供材料原件还是复印件?
Dokumentumok
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
请问该所大学的入学要求是什么?
Egyetemre való jelentkezéskor
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Hivatalos ajánlat
Garanterar universitetet boende?
请问大学能保证我的住宿吗?
Szállás
Innefattar kursen en praktikperiod?
课程内容涵盖实习吗?
Gyakornoki időszak
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Vilka är språkkraven?
对【语言】的要求是什么?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Hur fungerar _______ ?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Érdeklődés a rendszerről
poängsystemet
学分制
Rendszer típusa
betygssättningen
打分制
Rendszer típusa
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Hur är undervisningen?
这里的教学风格是什么样的?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Finns det _______?
这里有_____________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
föreläsningar
讲座
Óra típusa
seminarier
研讨会
Óra típusa
handledning
个别辅导
Óra típusa
konferenser
会议
Óra típusa
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
暑期学校提供哪些课程呢?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
När är tentaperioderna?
考试何时举行?
Vizsgaidőpontok
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Har universitetet en idrottsanläggning?
大学里有体育馆吗?
Sportközpont felől való érdeklődés
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
我如何加入学生组织?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
我在这里可以学习什么语言?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
有没有水平测试来评估我的水平?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
您有课程的详细介绍吗?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
一个班级里最多有多少个学生?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
贵校都有哪些设施?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Arrangerar skolan också utflykter?
请问你们安排郊游吗?
Kirándulások felől való érdeklődés
Vilka program erbjuds?
你们提供哪些项目呢?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
我想了解关于助学金的信息。
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
有哪些组织可以资助我的学习?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
我需要 ____________的财政补贴。
Anyagi támogatás kérése
skolavgifter
学费
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
mina levnadskostnader
生活费用
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
barnomsorg
儿童托管
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Vilka typer av stipendier finns det?
请问有哪些奖学金?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Külföldi diploma elfogadtatása
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról