holland | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Beiratkozás
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Jelentkezés képzésre
kandidatkurs
een bacheloropleiding
Képzés típusa
avancerad kurs
een postgraduaat
Képzés típusa
doktorandkurs
een doctoraat
Képzés típusa
fulltidskurs
een voltijdse opleiding
Képzés típusa
deltidskurs
een deeltijdse opleiding
Képzés típusa
onlinekurs
een online cursus
Képzés típusa
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Csereidőszak hossza
en termin
een semester
Csereidőszak hossza
ett läsår
een academisch jaar
Csereidőszak hossza
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Munkavállalás diákok részére
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Dokumentumok
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Egyetemre való jelentkezéskor
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Hivatalos ajánlat
Garanterar universitetet boende?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Szállás
Innefattar kursen en praktikperiod?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Gyakornoki időszak
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Vilka är språkkraven?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Hur fungerar _______ ?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Érdeklődés a rendszerről
poängsystemet
creditsysteem
Rendszer típusa
betygssättningen
beoordelingssysteem
Rendszer típusa
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Hur är undervisningen?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Finns det _______?
Zijn er _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
föreläsningar
lezingen
Óra típusa
seminarier
seminars
Óra típusa
handledning
tutorials
Óra típusa
konferenser
conferenties
Óra típusa
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
När är tentaperioderna?
Wanneer worden de examens gehouden?
Vizsgaidőpontok
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Har universitetet en idrottsanläggning?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Sportközpont felől való érdeklődés
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Arrangerar skolan också utflykter?
Organiseren jullie ook excursies?
Kirándulások felől való érdeklődés
Vilka program erbjuds?
Welke programma's bieden jullie aan?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Anyagi támogatás kérése
skolavgifter
inschrijvingsgeld
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
mina levnadskostnader
kosten voor levensonderhoud
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
barnomsorg
kinderopvang
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Vilka typer av stipendier finns det?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Külföldi diploma elfogadtatása
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról