görög | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Beiratkozás
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Jelentkezés képzésre
kandidatkurs
ένα προπτυχιακό
Képzés típusa
avancerad kurs
ένα μεταπτυχιακό
Képzés típusa
doktorandkurs
ένα διδακτορικό
Képzés típusa
fulltidskurs
πλήρους απασχόλησης
Képzés típusa
deltidskurs
μερικής απασχόλησης
Képzés típusa
onlinekurs
εξ αποστάσεως
Képzés típusa
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Csereidőszak hossza
en termin
ένα εξάμηνο
Csereidőszak hossza
ett läsår
ένα ακαδημαϊκό έτος
Csereidőszak hossza
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Munkavállalás diákok részére
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Dokumentumok
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Egyetemre való jelentkezéskor
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Hivatalos ajánlat
Garanterar universitetet boende?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Szállás
Innefattar kursen en praktikperiod?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Gyakornoki időszak
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Vilka är språkkraven?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Hur fungerar _______ ?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Érdeklődés a rendszerről
poängsystemet
πόντων
Rendszer típusa
betygssättningen
βαθμολόγησης
Rendszer típusa
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Hur är undervisningen?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Érdeklődés a tanítási stílusról
Finns det _______?
Υπάρχουν _____________ ;
Érdeklődés a tanítási stílusról
föreläsningar
διαλέξεις
Óra típusa
seminarier
σεμινάρια
Óra típusa
handledning
προγράμματα εκμάθησης
Óra típusa
konferenser
συνέδρια
Óra típusa
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
När är tentaperioderna?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Vizsgaidőpontok
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Har universitetet en idrottsanläggning?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Sportközpont felől való érdeklődés
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Arrangerar skolan också utflykter?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Kirándulások felől való érdeklődés
Vilka program erbjuds?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Anyagi támogatás kérése
skolavgifter
δίδακτρα
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
mina levnadskostnader
τα έξοδα διαβίωσής μου
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
barnomsorg
τη φροντίδα των παιδιών
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Vilka typer av stipendier finns det?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Külföldi diploma elfogadtatása
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról