francia | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Beiratkozás
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Jelentkezés képzésre
kandidatkurs
une formation du premier cycle
Képzés típusa
avancerad kurs
une formation du second cycle
Képzés típusa
doktorandkurs
un doctorat
Képzés típusa
fulltidskurs
une formation à temps plein
Képzés típusa
deltidskurs
une formation à temps partiel
Képzés típusa
onlinekurs
une formation en ligne
Képzés típusa
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Csereidőszak hossza
en termin
un semestre
Csereidőszak hossza
ett läsår
une année académique
Csereidőszak hossza
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Munkavállalás diákok részére
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Dokumentumok
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Egyetemre való jelentkezéskor
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Hivatalos ajánlat
Garanterar universitetet boende?
Le logement est assuré par l'université ?
Szállás
Innefattar kursen en praktikperiod?
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Gyakornoki időszak
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Vilka är språkkraven?
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Hur fungerar _______ ?
Comment fonctionne le système ______ ?
Érdeklődés a rendszerről
poängsystemet
de crédits
Rendszer típusa
betygssättningen
de notation
Rendszer típusa
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Hur är undervisningen?
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Finns det _______?
Y a-t-il ______ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
föreläsningar
des cours magistraux
Óra típusa
seminarier
des séminaires
Óra típusa
handledning
des travaux dirigés
Óra típusa
konferenser
des conférences
Óra típusa
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
När är tentaperioderna?
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Vizsgaidőpontok
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Har universitetet en idrottsanläggning?
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Sportközpont felől való érdeklődés
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Arrangerar skolan också utflykter?
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Kirándulások felől való érdeklődés
Vilka program erbjuds?
Quels programmes offrez-vous ?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Anyagi támogatás kérése
skolavgifter
les frais d'inscription
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
mina levnadskostnader
les frais de subsistance
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
barnomsorg
la garde d'enfants
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Vilka typer av stipendier finns det?
Quels types de bourse sont disponibles ?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Külföldi diploma elfogadtatása
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról