finn | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Beiratkozás
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Haluan hakea ________.
Jelentkezés képzésre
kandidatkurs
kandidaatin ohjelmaan
Képzés típusa
avancerad kurs
jatko-opintoihin
Képzés típusa
doktorandkurs
tohtorin ohjelmaan
Képzés típusa
fulltidskurs
täysiaikaiseen ohjelmaan
Képzés típusa
deltidskurs
osa-aikaiseen ohjelmaan
Képzés típusa
onlinekurs
verkossa käytävään ohjelmaan
Képzés típusa
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Csereidőszak hossza
en termin
lukukauden
Csereidőszak hossza
ett läsår
lukuvuoden
Csereidőszak hossza
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Munkavállalás diákok részére
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Dokumentumok
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Egyetemre való jelentkezéskor
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Hivatalos ajánlat
Garanterar universitetet boende?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Szállás
Innefattar kursen en praktikperiod?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Gyakornoki időszak
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Vilka är språkkraven?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Hur fungerar _______ ?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Érdeklődés a rendszerről
poängsystemet
opintopiste
Rendszer típusa
betygssättningen
arvosana
Rendszer típusa
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Hur är undervisningen?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Finns det _______?
Onko teillä ________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
föreläsningar
luentoja
Óra típusa
seminarier
seminaareja
Óra típusa
handledning
pienryhmäopetusta
Óra típusa
konferenser
konferensseja
Óra típusa
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
När är tentaperioderna?
Koska tentit ovat?
Vizsgaidőpontok
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Har universitetet en idrottsanläggning?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Sportközpont felől való érdeklődés
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Arrangerar skolan också utflykter?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Kirándulások felől való érdeklődés
Vilka program erbjuds?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Anyagi támogatás kérése
skolavgifter
lukukausimaksut
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
mina levnadskostnader
elinkustannukseni
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
barnomsorg
lastenhoito
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Vilka typer av stipendier finns det?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Külföldi diploma elfogadtatása
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról