dán | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Beiratkozás
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Jelentkezés képzésre
kandidatkurs
bachelor
Képzés típusa
avancerad kurs
kandidatstuderende
Képzés típusa
doktorandkurs
ph.d.-studerende
Képzés típusa
fulltidskurs
fuldtids-
Képzés típusa
deltidskurs
deltids-
Képzés típusa
onlinekurs
online
Képzés típusa
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Csereidőszak hossza
en termin
et semester
Csereidőszak hossza
ett läsår
et studieår
Csereidőszak hossza
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Munkavállalás diákok részére
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Dokumentumok
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Egyetemre való jelentkezéskor
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Hivatalos ajánlat
Garanterar universitetet boende?
Garanterer universitetet indkvartering?
Szállás
Innefattar kursen en praktikperiod?
Indeholder faget også en praktikperiode?
Gyakornoki időszak
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Vilka är språkkraven?
Hvad er sprogkravene?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Hur fungerar _______ ?
Hvordan er ____________ systemet?
Érdeklődés a rendszerről
poängsystemet
studiepoint
Rendszer típusa
betygssättningen
bedømmelse
Rendszer típusa
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Hur är undervisningen?
Hvordan er undervisningsformen?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Finns det _______?
Er der _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
föreläsningar
forelæsninger
Óra típusa
seminarier
seminarer
Óra típusa
handledning
undervisning
Óra típusa
konferenser
konferencer
Óra típusa
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
När är tentaperioderna?
Hvornår afholdes eksaminerne?
Vizsgaidőpontok
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Har universitetet en idrottsanläggning?
Er der en sportshal på universitetet?
Sportközpont felől való érdeklődés
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Arrangerar skolan också utflykter?
Arrangerer I også ekskursioner?
Kirándulások felől való érdeklődés
Vilka program erbjuds?
Hvilke programmer tilbydes her?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Anyagi támogatás kérése
skolavgifter
studiegebyrer
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
mina levnadskostnader
leveomkostninger
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
barnomsorg
børnepasning
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Vilka typer av stipendier finns det?
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Külföldi diploma elfogadtatása
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról