cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Beiratkozás
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jelentkezés képzésre
kandidatkurs
bakalářské studium
Képzés típusa
avancerad kurs
postgraduální studium
Képzés típusa
doktorandkurs
doktorské studium
Képzés típusa
fulltidskurs
prezenční studium
Képzés típusa
deltidskurs
kombinované studium
Képzés típusa
onlinekurs
online
Képzés típusa
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Csereidőszak hossza
en termin
(jeden) semestr
Csereidőszak hossza
ett läsår
celý akademický rok
Csereidőszak hossza
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Munkavállalás diákok részére
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Dokumentumok
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Egyetemre való jelentkezéskor
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Hivatalos ajánlat
Garanterar universitetet boende?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Szállás
Innefattar kursen en praktikperiod?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Gyakornoki időszak
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Musím jako výměnný student platit školné?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Vilka är språkkraven?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Hur fungerar _______ ?
Jaký je ____________ systém?
Érdeklődés a rendszerről
poängsystemet
kredity
Rendszer típusa
betygssättningen
známkování
Rendszer típusa
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Hur är undervisningen?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Finns det _______?
Jsou tam _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
föreläsningar
přednášky
Óra típusa
seminarier
semináře
Óra típusa
handledning
konsultace
Óra típusa
konferenser
konference
Óra típusa
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
När är tentaperioderna?
Kdy jsou zkoušky?
Vizsgaidőpontok
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Har universitetet en idrottsanläggning?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Sportközpont felől való érdeklődés
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Arrangerar skolan också utflykter?
Pořádáte exkurze?
Kirándulások felől való érdeklődés
Vilka program erbjuds?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Anyagi támogatás kérése
skolavgifter
školné
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
mina levnadskostnader
životní náklady
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
barnomsorg
péče o dítě
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Vilka typer av stipendier finns det?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Külföldi diploma elfogadtatása
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról