román | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Me gustaría matricularme en la universidad.
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Beiratkozás
Me quiero matricular _______________.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Jelentkezés képzésre
en un grado
student
Képzés típusa
en un posgrado
student cu diplomă
Képzés típusa
en un doctorado
doctorand
Képzés típusa
a tiempo completo
cu normă întreagă
Képzés típusa
a tiempo parcial
cu jumătate de normă
Képzés típusa
a distancia
la distanță
Képzés típusa
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Csereidőszak hossza
un semestre
un semestru
Csereidőszak hossza
un curso académico
un an academic
Csereidőszak hossza
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Munkavállalás diákok részére
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Dokumentumok
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Egyetemre való jelentkezéskor
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Hivatalos ajánlat
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Szállás
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Există perioadă de practică în planul de studii?
Gyakornoki időszak
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Care este nivelul de [limba] cerută?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
¿Cómo es el sistema _____________?
Cum este sistemul ____________?
Érdeklődés a rendszerről
de créditos
de credite
Rendszer típusa
de notas
de note
Rendszer típusa
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Cum este sistemul de predare?
Érdeklődés a tanítási stílusról
¿Hay ______________?
Sunt _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
clases teóricas
cursuri teoretice
Óra típusa
seminarios
seminarii
Óra típusa
tutorías
tutoriale
Óra típusa
conferencias
conferințe
Óra típusa
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Când se susșine sesiunea de examene?
Vizsgaidőpontok
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Are universitatea centru sportiv?
Sportközpont felől való érdeklődés
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
¿Hay pruebas de nivel?
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Ce facilitări oferă centrul?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
¿Organizan también excursiones?
Organizați excursii de asemenea?
Kirándulások felől való érdeklődés
¿Qué programas ofertan?
Ce programă oferiți?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Necesito ayuda financiera para ______________.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Anyagi támogatás kérése
matrícula
taxă de școlarizare
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
gastos personales
întreținere
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
manutención de hijos menores
îngrijire copii minori
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
¿Qué becas puedo solicitar?
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Külföldi diploma elfogadtatása
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról