magyar | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Me gustaría matricularme en la universidad.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Beiratkozás
Me quiero matricular _______________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Jelentkezés képzésre
en un grado
alapképzés
Képzés típusa
en un posgrado
mesterképzés
Képzés típusa
en un doctorado
PhD
Képzés típusa
a tiempo completo
nappali tagozatos
Képzés típusa
a tiempo parcial
részidős
Képzés típusa
a distancia
online
Képzés típusa
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Csereidőszak hossza
un semestre
egy szemeszter
Csereidőszak hossza
un curso académico
egy év
Csereidőszak hossza
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Munkavállalás diákok részére
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Dokumentumok
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Egyetemre való jelentkezéskor
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Hivatalos ajánlat
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Az egyetem biztosít szállást is?
Szállás
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Gyakornoki időszak
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
¿Cómo es el sistema _____________?
Milyen a ____________ rendszer?
Érdeklődés a rendszerről
de créditos
kredit
Rendszer típusa
de notas
osztályzási
Rendszer típusa
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Milyen a tanítás stílusa?
Érdeklődés a tanítási stílusról
¿Hay ______________?
Vannak_____________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
clases teóricas
előadások
Óra típusa
seminarios
szemináriumok
Óra típusa
tutorías
oktatói órák
Óra típusa
conferencias
konferenciák
Óra típusa
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Mikor vannak a vizsgák?
Vizsgaidőpontok
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Van az egyetemen sportközpont?
Sportközpont felől való érdeklődés
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
¿Hay pruebas de nivel?
Van szintfelmérő teszt?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
¿Organizan también excursiones?
Kirándulásokat is szerveznek?
Kirándulások felől való érdeklődés
¿Qué programas ofertan?
Milyen programokat nyújtanak?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Necesito ayuda financiera para ______________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Anyagi támogatás kérése
matrícula
tandíj
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
gastos personales
megélhetési költségek
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
manutención de hijos menores
gyermekellátás
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
¿Qué becas puedo solicitar?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Külföldi diploma elfogadtatása
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról