lengyel | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Me gustaría matricularme en la universidad.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Beiratkozás
Me quiero matricular _______________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Jelentkezés képzésre
en un grado
studia licencjackie
Képzés típusa
en un posgrado
studia magisterskie
Képzés típusa
en un doctorado
studia doktoranckie
Képzés típusa
a tiempo completo
studia dzienne
Képzés típusa
a tiempo parcial
studia zaoczne
Képzés típusa
a distancia
studia przez internet
Képzés típusa
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Csereidőszak hossza
un semestre
(jeden) semestr
Csereidőszak hossza
un curso académico
cały rok akademicki
Csereidőszak hossza
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Munkavállalás diákok részére
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Dokumentumok
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Egyetemre való jelentkezéskor
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Hivatalos ajánlat
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Szállás
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Gyakornoki időszak
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
¿Cómo es el sistema _____________?
Jak działa system ______ ?
Érdeklődés a rendszerről
de créditos
punktowy
Rendszer típusa
de notas
oceniania
Rendszer típusa
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Érdeklődés a tanítási stílusról
¿Hay ______________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
clases teóricas
wykłady
Óra típusa
seminarios
ćwiczenia/seminaria
Óra típusa
tutorías
konsultacje
Óra típusa
conferencias
konferencje
Óra típusa
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Vizsgaidőpontok
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Sportközpont felől való érdeklődés
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
¿Hay pruebas de nivel?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Jak liczne są grupy?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
¿Organizan también excursiones?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Kirándulások felől való érdeklődés
¿Qué programas ofertan?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Necesito ayuda financiera para ______________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Anyagi támogatás kérése
matrícula
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
gastos personales
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
manutención de hijos menores
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
¿Qué becas puedo solicitar?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Külföldi diploma elfogadtatása
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról