kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Me gustaría matricularme en la universidad.
我想要进入大学学习。
Beiratkozás
Me quiero matricular _______________.
我想要申请______________课程。
Jelentkezés képzésre
en un grado
本科生
Képzés típusa
en un posgrado
研究生
Képzés típusa
en un doctorado
博士生
Képzés típusa
a tiempo completo
全日制
Képzés típusa
a tiempo parcial
非全日
Képzés típusa
a distancia
网上课程
Képzés típusa
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Csereidőszak hossza
un semestre
一学期
Csereidőszak hossza
un curso académico
一学年
Csereidőszak hossza
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
请问学生工作有什么限制?
Munkavállalás diákok részére
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
我需要提供材料原件还是复印件?
Dokumentumok
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
请问该所大学的入学要求是什么?
Egyetemre való jelentkezéskor
¿Me enviarán una carta de aceptación?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Hivatalos ajánlat
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
请问大学能保证我的住宿吗?
Szállás
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
课程内容涵盖实习吗?
Gyakornoki időszak
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
对【语言】的要求是什么?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
¿Cómo es el sistema _____________?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Érdeklődés a rendszerről
de créditos
学分制
Rendszer típusa
de notas
打分制
Rendszer típusa
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
这里的教学风格是什么样的?
Érdeklődés a tanítási stílusról
¿Hay ______________?
这里有_____________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
clases teóricas
讲座
Óra típusa
seminarios
研讨会
Óra típusa
tutorías
个别辅导
Óra típusa
conferencias
会议
Óra típusa
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
暑期学校提供哪些课程呢?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
考试何时举行?
Vizsgaidőpontok
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
大学里有体育馆吗?
Sportközpont felől való érdeklődés
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
我如何加入学生组织?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
我在这里可以学习什么语言?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
¿Hay pruebas de nivel?
有没有水平测试来评估我的水平?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
您有课程的详细介绍吗?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
一个班级里最多有多少个学生?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
¿Qué instalaciones tiene el centro?
贵校都有哪些设施?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
¿Organizan también excursiones?
请问你们安排郊游吗?
Kirándulások felől való érdeklődés
¿Qué programas ofertan?
你们提供哪些项目呢?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
我想了解关于助学金的信息。
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
有哪些组织可以资助我的学习?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Necesito ayuda financiera para ______________.
我需要 ____________的财政补贴。
Anyagi támogatás kérése
matrícula
学费
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
gastos personales
生活费用
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
manutención de hijos menores
儿童托管
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
¿Qué becas puedo solicitar?
请问有哪些奖学金?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Me gustaría convalidar mi título en (país).
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Külföldi diploma elfogadtatása
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról