thai | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Beiratkozás
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Jelentkezés képzésre
student
ปริญญาตรี
Képzés típusa
student cu diplomă
บัณฑิตวิทยาลัย
Képzés típusa
doctorand
ปริญญาเอก
Képzés típusa
cu normă întreagă
เต็มเวลา
Képzés típusa
cu jumătate de normă
นอกเวลา
Képzés típusa
la distanță
ออนไลน์
Képzés típusa
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Csereidőszak hossza
un semestru
หนึ่งภาคการศึกษา
Csereidőszak hossza
un an academic
หนึ่งปีการศึกษา
Csereidőszak hossza
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Munkavállalás diákok részére
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Dokumentumok
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Egyetemre való jelentkezéskor
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Hivatalos ajánlat
Oferă universitatea cazare de asemenea?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Szállás
Există perioadă de practică în planul de studii?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Gyakornoki időszak
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Care este nivelul de [limba] cerută?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Cum este sistemul ____________?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Érdeklődés a rendszerről
de credite
หน่วยกิตวิชา
Rendszer típusa
de note
การให้คะแนน
Rendszer típusa
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Cum este sistemul de predare?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Érdeklődés a tanítási stílusról
Sunt _____________ ?
มี _____________ ไหม
Érdeklődés a tanítási stílusról
cursuri teoretice
การบรรยาย
Óra típusa
seminarii
การสัมมนา
Óra típusa
tutoriale
การกวดวิชา
Óra típusa
conferințe
การประชุม
Óra típusa
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Când se susșine sesiunea de examene?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Vizsgaidőpontok
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Are universitatea centru sportiv?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Sportközpont felől való érdeklődés
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Aveți o descriere detaliată a cursului?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Ce facilitări oferă centrul?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Organizați excursii de asemenea?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Kirándulások felől való érdeklődés
Ce programă oferiți?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Anyagi támogatás kérése
taxă de școlarizare
ค่าเล่าเรียน
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
întreținere
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
îngrijire copii minori
การดูแลเด็ก
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Külföldi diploma elfogadtatása
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Unde pot obține un certificat de echivalare?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról