lengyel | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Beiratkozás
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Jelentkezés képzésre
student
studia licencjackie
Képzés típusa
student cu diplomă
studia magisterskie
Képzés típusa
doctorand
studia doktoranckie
Képzés típusa
cu normă întreagă
studia dzienne
Képzés típusa
cu jumătate de normă
studia zaoczne
Képzés típusa
la distanță
studia przez internet
Képzés típusa
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Csereidőszak hossza
un semestru
(jeden) semestr
Csereidőszak hossza
un an academic
cały rok akademicki
Csereidőszak hossza
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Munkavállalás diákok részére
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Dokumentumok
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Egyetemre való jelentkezéskor
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Hivatalos ajánlat
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Szállás
Există perioadă de practică în planul de studii?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Gyakornoki időszak
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Care este nivelul de [limba] cerută?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Cum este sistemul ____________?
Jak działa system ______ ?
Érdeklődés a rendszerről
de credite
punktowy
Rendszer típusa
de note
oceniania
Rendszer típusa
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Cum este sistemul de predare?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Érdeklődés a tanítási stílusról
Sunt _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
cursuri teoretice
wykłady
Óra típusa
seminarii
ćwiczenia/seminaria
Óra típusa
tutoriale
konsultacje
Óra típusa
conferințe
konferencje
Óra típusa
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Când se susșine sesiunea de examene?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Vizsgaidőpontok
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Are universitatea centru sportiv?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Sportközpont felől való érdeklődés
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Jak liczne są grupy?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Ce facilitări oferă centrul?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Organizați excursii de asemenea?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Kirándulások felől való érdeklődés
Ce programă oferiți?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Anyagi támogatás kérése
taxă de școlarizare
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
întreținere
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
îngrijire copii minori
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Külföldi diploma elfogadtatása
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról