cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Beiratkozás
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jelentkezés képzésre
student
bakalářské studium
Képzés típusa
student cu diplomă
postgraduální studium
Képzés típusa
doctorand
doktorské studium
Képzés típusa
cu normă întreagă
prezenční studium
Képzés típusa
cu jumătate de normă
kombinované studium
Képzés típusa
la distanță
online
Képzés típusa
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Csereidőszak hossza
un semestru
(jeden) semestr
Csereidőszak hossza
un an academic
celý akademický rok
Csereidőszak hossza
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Munkavállalás diákok részére
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Dokumentumok
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Egyetemre való jelentkezéskor
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Hivatalos ajánlat
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Szállás
Există perioadă de practică în planul de studii?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Gyakornoki időszak
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Musím jako výměnný student platit školné?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Care este nivelul de [limba] cerută?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Cum este sistemul ____________?
Jaký je ____________ systém?
Érdeklődés a rendszerről
de credite
kredity
Rendszer típusa
de note
známkování
Rendszer típusa
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Cum este sistemul de predare?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Sunt _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
cursuri teoretice
přednášky
Óra típusa
seminarii
semináře
Óra típusa
tutoriale
konsultace
Óra típusa
conferințe
konference
Óra típusa
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Când se susșine sesiunea de examene?
Kdy jsou zkoušky?
Vizsgaidőpontok
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Are universitatea centru sportiv?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Sportközpont felől való érdeklődés
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Ce facilitări oferă centrul?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Organizați excursii de asemenea?
Pořádáte exkurze?
Kirándulások felől való érdeklődés
Ce programă oferiți?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Anyagi támogatás kérése
taxă de școlarizare
školné
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
întreținere
životní náklady
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
îngrijire copii minori
péče o dítě
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Külföldi diploma elfogadtatása
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról