thai | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Gostaria de me matricular em uma universidade.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Beiratkozás
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Jelentkezés képzésre
graduação
ปริญญาตรี
Képzés típusa
pós-graduação
บัณฑิตวิทยาลัย
Képzés típusa
PhD
ปริญญาเอก
Képzés típusa
tempo integral
เต็มเวลา
Képzés típusa
meio período
นอกเวลา
Képzés típusa
online
ออนไลน์
Képzés típusa
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Csereidőszak hossza
um semestre
หนึ่งภาคการศึกษา
Csereidőszak hossza
um ano acadêmico
หนึ่งปีการศึกษา
Csereidőszak hossza
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Munkavállalás diákok részére
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Dokumentumok
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Egyetemre való jelentkezéskor
Vou receber uma proposta formal?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Hivatalos ajánlat
A universidade também oferece acomodação?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Szállás
O curso também inclui um período de estágio?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Gyakornoki időszak
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Como é o sistema de ____________?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Érdeklődés a rendszerről
crédito
หน่วยกิตวิชา
Rendszer típusa
notas
การให้คะแนน
Rendszer típusa
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Qual é o estilo de ensino?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Érdeklődés a tanítási stílusról
São _____________ ?
มี _____________ ไหม
Érdeklődés a tanítási stílusról
aulas expositivas
การบรรยาย
Óra típusa
seminários
การสัมมนา
Óra típusa
tutoriais
การกวดวิชา
Óra típusa
conferências
การประชุม
Óra típusa
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Quando acontecem as provas?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Vizsgaidőpontok
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Há um complexo esportivo aqui?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Sportközpont felől való érdeklődés
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Quais línguas posso estudar em sua escola?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Qual é o número máximo de alunos por classe?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Quais são as comodidades da escola?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Vocês também organizam excursões?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Kirándulások felől való érdeklődés
Quais programas vocês oferecem?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Anyagi támogatás kérése
mensalidades
ค่าเล่าเรียน
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
despesas de subsistência
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
cuidados infantis
การดูแลเด็ก
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Külföldi diploma elfogadtatása
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról