román | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Beiratkozás
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Jelentkezés képzésre
graduação
student
Képzés típusa
pós-graduação
student cu diplomă
Képzés típusa
PhD
doctorand
Képzés típusa
tempo integral
cu normă întreagă
Képzés típusa
meio período
cu jumătate de normă
Képzés típusa
online
la distanță
Képzés típusa
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Csereidőszak hossza
um semestre
un semestru
Csereidőszak hossza
um ano acadêmico
un an academic
Csereidőszak hossza
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Munkavállalás diákok részére
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Dokumentumok
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Egyetemre való jelentkezéskor
Vou receber uma proposta formal?
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Hivatalos ajánlat
A universidade também oferece acomodação?
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Szállás
O curso também inclui um período de estágio?
Există perioadă de practică în planul de studii?
Gyakornoki időszak
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Care este nivelul de [limba] cerută?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Como é o sistema de ____________?
Cum este sistemul ____________?
Érdeklődés a rendszerről
crédito
de credite
Rendszer típusa
notas
de note
Rendszer típusa
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Qual é o estilo de ensino?
Cum este sistemul de predare?
Érdeklődés a tanítási stílusról
São _____________ ?
Sunt _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
aulas expositivas
cursuri teoretice
Óra típusa
seminários
seminarii
Óra típusa
tutoriais
tutoriale
Óra típusa
conferências
conferințe
Óra típusa
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Quando acontecem as provas?
Când se susșine sesiunea de examene?
Vizsgaidőpontok
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Há um complexo esportivo aqui?
Are universitatea centru sportiv?
Sportközpont felől való érdeklődés
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Quais são as comodidades da escola?
Ce facilitări oferă centrul?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Vocês também organizam excursões?
Organizați excursii de asemenea?
Kirándulások felől való érdeklődés
Quais programas vocês oferecem?
Ce programă oferiți?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Anyagi támogatás kérése
mensalidades
taxă de școlarizare
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
despesas de subsistência
întreținere
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
cuidados infantis
îngrijire copii minori
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Külföldi diploma elfogadtatása
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról