lengyel | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Beiratkozás
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Jelentkezés képzésre
graduação
studia licencjackie
Képzés típusa
pós-graduação
studia magisterskie
Képzés típusa
PhD
studia doktoranckie
Képzés típusa
tempo integral
studia dzienne
Képzés típusa
meio período
studia zaoczne
Képzés típusa
online
studia przez internet
Képzés típusa
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Csereidőszak hossza
um semestre
(jeden) semestr
Csereidőszak hossza
um ano acadêmico
cały rok akademicki
Csereidőszak hossza
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Munkavállalás diákok részére
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Dokumentumok
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Egyetemre való jelentkezéskor
Vou receber uma proposta formal?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Hivatalos ajánlat
A universidade também oferece acomodação?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Szállás
O curso também inclui um período de estágio?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Gyakornoki időszak
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Como é o sistema de ____________?
Jak działa system ______ ?
Érdeklődés a rendszerről
crédito
punktowy
Rendszer típusa
notas
oceniania
Rendszer típusa
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Qual é o estilo de ensino?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Érdeklődés a tanítási stílusról
São _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
aulas expositivas
wykłady
Óra típusa
seminários
ćwiczenia/seminaria
Óra típusa
tutoriais
konsultacje
Óra típusa
conferências
konferencje
Óra típusa
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Quando acontecem as provas?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Vizsgaidőpontok
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Há um complexo esportivo aqui?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Sportközpont felől való érdeklődés
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Jak liczne są grupy?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Quais são as comodidades da escola?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Vocês também organizam excursões?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Kirándulások felől való érdeklődés
Quais programas vocês oferecem?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Anyagi támogatás kérése
mensalidades
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
despesas de subsistência
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
cuidados infantis
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Külföldi diploma elfogadtatása
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról