görög | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Beiratkozás
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Jelentkezés képzésre
graduação
ένα προπτυχιακό
Képzés típusa
pós-graduação
ένα μεταπτυχιακό
Képzés típusa
PhD
ένα διδακτορικό
Képzés típusa
tempo integral
πλήρους απασχόλησης
Képzés típusa
meio período
μερικής απασχόλησης
Képzés típusa
online
εξ αποστάσεως
Képzés típusa
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Csereidőszak hossza
um semestre
ένα εξάμηνο
Csereidőszak hossza
um ano acadêmico
ένα ακαδημαϊκό έτος
Csereidőszak hossza
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Munkavállalás diákok részére
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Dokumentumok
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Egyetemre való jelentkezéskor
Vou receber uma proposta formal?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Hivatalos ajánlat
A universidade também oferece acomodação?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Szállás
O curso também inclui um período de estágio?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Gyakornoki időszak
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Como é o sistema de ____________?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Érdeklődés a rendszerről
crédito
πόντων
Rendszer típusa
notas
βαθμολόγησης
Rendszer típusa
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Qual é o estilo de ensino?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Érdeklődés a tanítási stílusról
São _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Érdeklődés a tanítási stílusról
aulas expositivas
διαλέξεις
Óra típusa
seminários
σεμινάρια
Óra típusa
tutoriais
προγράμματα εκμάθησης
Óra típusa
conferências
συνέδρια
Óra típusa
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Quando acontecem as provas?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Vizsgaidőpontok
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Há um complexo esportivo aqui?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Sportközpont felől való érdeklődés
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Quais são as comodidades da escola?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Vocês também organizam excursões?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Kirándulások felől való érdeklődés
Quais programas vocês oferecem?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Anyagi támogatás kérése
mensalidades
δίδακτρα
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
despesas de subsistência
τα έξοδα διαβίωσής μου
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
cuidados infantis
τη φροντίδα των παιδιών
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Külföldi diploma elfogadtatása
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról