román | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Beiratkozás
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Jelentkezés képzésre
бакалавриат
student
Képzés típusa
аспирантура
student cu diplomă
Képzés típusa
докторат/профессура
doctorand
Képzés típusa
очная форма
cu normă întreagă
Képzés típusa
заочная форма
cu jumătate de normă
Képzés típusa
онлайн обучение
la distanță
Képzés típusa
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Csereidőszak hossza
семестр
un semestru
Csereidőszak hossza
академический год
un an academic
Csereidőszak hossza
Какие ограничения на работу для студентов?
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Munkavállalás diákok részére
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Dokumentumok
Каковы требования для поступления в университет?
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Egyetemre való jelentkezéskor
Вы пришлете мне формальное предложение?
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Hivatalos ajánlat
Университет гарантирует предоставление жилья?
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Szállás
Курс включает в себя период стажировки?
Există perioadă de practică în planul de studii?
Gyakornoki időszak
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Каковы требования знания [язык] языка?
Care este nivelul de [limba] cerută?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Какова система_____________?
Cum este sistemul ____________?
Érdeklődés a rendszerről
кредитов
de credite
Rendszer típusa
оценок
de note
Rendszer típusa
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Каков стиль преподавания?
Cum este sistemul de predare?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Там есть___________?
Sunt _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
лекции
cursuri teoretice
Óra típusa
семинары
seminarii
Óra típusa
учебные материалы
tutoriale
Óra típusa
конференции
conferințe
Óra típusa
Какие курсы предлагаются летними школами?
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Когда проходят экзамены?
Când se susșine sesiunea de examene?
Vizsgaidőpontok
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
В университете есть спортивный центр?
Are universitatea centru sportiv?
Sportközpont felől való érdeklődés
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
У вас есть детальное описание курса?
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Каково максимальное количество студентов в группе?
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Ce facilitări oferă centrul?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Вы организовываете экскурсии?
Organizați excursii de asemenea?
Kirándulások felől való érdeklődés
Какие программы вы предлагаете?
Ce programă oferiți?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Anyagi támogatás kérése
плата за обучение
taxă de școlarizare
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
расходы на жизнь
întreținere
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
уход за ребенком
îngrijire copii minori
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Какие виды стипендий доступны?
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Külföldi diploma elfogadtatása
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról