lengyel | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Beiratkozás
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Jelentkezés képzésre
бакалавриат
studia licencjackie
Képzés típusa
аспирантура
studia magisterskie
Képzés típusa
докторат/профессура
studia doktoranckie
Képzés típusa
очная форма
studia dzienne
Képzés típusa
заочная форма
studia zaoczne
Képzés típusa
онлайн обучение
studia przez internet
Képzés típusa
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Csereidőszak hossza
семестр
(jeden) semestr
Csereidőszak hossza
академический год
cały rok akademicki
Csereidőszak hossza
Какие ограничения на работу для студентов?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Munkavállalás diákok részére
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Dokumentumok
Каковы требования для поступления в университет?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Egyetemre való jelentkezéskor
Вы пришлете мне формальное предложение?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Hivatalos ajánlat
Университет гарантирует предоставление жилья?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Szállás
Курс включает в себя период стажировки?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Gyakornoki időszak
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Каковы требования знания [язык] языка?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Какова система_____________?
Jak działa system ______ ?
Érdeklődés a rendszerről
кредитов
punktowy
Rendszer típusa
оценок
oceniania
Rendszer típusa
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Каков стиль преподавания?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Érdeklődés a tanítási stílusról
Там есть___________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
лекции
wykłady
Óra típusa
семинары
ćwiczenia/seminaria
Óra típusa
учебные материалы
konsultacje
Óra típusa
конференции
konferencje
Óra típusa
Какие курсы предлагаются летними школами?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Когда проходят экзамены?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Vizsgaidőpontok
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
В университете есть спортивный центр?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Sportközpont felől való érdeklődés
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
У вас есть детальное описание курса?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Каково максимальное количество студентов в группе?
Jak liczne są grupy?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Вы организовываете экскурсии?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Kirándulások felől való érdeklődés
Какие программы вы предлагаете?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Anyagi támogatás kérése
плата за обучение
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
расходы на жизнь
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
уход за ребенком
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Какие виды стипендий доступны?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Külföldi diploma elfogadtatása
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról