cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Beiratkozás
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jelentkezés képzésre
бакалавриат
bakalářské studium
Képzés típusa
аспирантура
postgraduální studium
Képzés típusa
докторат/профессура
doktorské studium
Képzés típusa
очная форма
prezenční studium
Képzés típusa
заочная форма
kombinované studium
Képzés típusa
онлайн обучение
online
Képzés típusa
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Csereidőszak hossza
семестр
(jeden) semestr
Csereidőszak hossza
академический год
celý akademický rok
Csereidőszak hossza
Какие ограничения на работу для студентов?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Munkavállalás diákok részére
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Dokumentumok
Каковы требования для поступления в университет?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Egyetemre való jelentkezéskor
Вы пришлете мне формальное предложение?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Hivatalos ajánlat
Университет гарантирует предоставление жилья?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Szállás
Курс включает в себя период стажировки?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Gyakornoki időszak
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Musím jako výměnný student platit školné?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Каковы требования знания [язык] языка?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Какова система_____________?
Jaký je ____________ systém?
Érdeklődés a rendszerről
кредитов
kredity
Rendszer típusa
оценок
známkování
Rendszer típusa
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Каков стиль преподавания?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Там есть___________?
Jsou tam _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
лекции
přednášky
Óra típusa
семинары
semináře
Óra típusa
учебные материалы
konsultace
Óra típusa
конференции
konference
Óra típusa
Какие курсы предлагаются летними школами?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Когда проходят экзамены?
Kdy jsou zkoušky?
Vizsgaidőpontok
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
В университете есть спортивный центр?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Sportközpont felől való érdeklődés
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
У вас есть детальное описание курса?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Каково максимальное количество студентов в группе?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Вы организовываете экскурсии?
Pořádáte exkurze?
Kirándulások felől való érdeklődés
Какие программы вы предлагаете?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Anyagi támogatás kérése
плата за обучение
školné
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
расходы на жизнь
životní náklady
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
уход за ребенком
péče o dítě
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Какие виды стипендий доступны?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Külföldi diploma elfogadtatása
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról