lengyel | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Vorrei iscrivermi all'università.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Beiratkozás
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Jelentkezés képzésre
di laurea triennale
studia licencjackie
Képzés típusa
di laurea magistrale
studia magisterskie
Képzés típusa
di dottorato
studia doktoranckie
Képzés típusa
a tempo pieno
studia dzienne
Képzés típusa
part-time
studia zaoczne
Képzés típusa
online
studia przez internet
Képzés típusa
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Csereidőszak hossza
un semestre
(jeden) semestr
Csereidőszak hossza
un anno accademico
cały rok akademicki
Csereidőszak hossza
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Munkavállalás diákok részére
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Dokumentumok
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Egyetemre való jelentkezéskor
Mi invierete una lettera di ammissione?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Hivatalos ajánlat
L'università garantisce anche l'alloggio?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Szállás
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Gyakornoki időszak
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Che livello di [lingua] è richiesto?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Come funziona il sistema di __________?
Jak działa system ______ ?
Érdeklődés a rendszerről
crediti
punktowy
Rendszer típusa
valutazione
oceniania
Rendszer típusa
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Érdeklődés a tanítási stílusról
Ci sono _______________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
lezioni frontali
wykłady
Óra típusa
seminari
ćwiczenia/seminaria
Óra típusa
esercitazioni
konsultacje
Óra típusa
conferenze
konferencje
Óra típusa
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Quando si svolgono gli esami?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Vizsgaidőpontok
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
C'è un centro sportivo universitario?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Sportközpont felől való érdeklődés
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Qual è il costo della vita a [città]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Jak liczne są grupy?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Organizzate delle escursioni?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Kirándulások felől való érdeklődés
Che programmi offrite?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Anyagi támogatás kérése
le tasse universitarie
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
le spese di sostentamento
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
i servizi per l'infanzia
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Külföldi diploma elfogadtatása
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról