finn | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Vorrei iscrivermi all'università.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Beiratkozás
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Haluan hakea ________.
Jelentkezés képzésre
di laurea triennale
kandidaatin ohjelmaan
Képzés típusa
di laurea magistrale
jatko-opintoihin
Képzés típusa
di dottorato
tohtorin ohjelmaan
Képzés típusa
a tempo pieno
täysiaikaiseen ohjelmaan
Képzés típusa
part-time
osa-aikaiseen ohjelmaan
Képzés típusa
online
verkossa käytävään ohjelmaan
Képzés típusa
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Csereidőszak hossza
un semestre
lukukauden
Csereidőszak hossza
un anno accademico
lukuvuoden
Csereidőszak hossza
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Munkavállalás diákok részére
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Dokumentumok
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Egyetemre való jelentkezéskor
Mi invierete una lettera di ammissione?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Hivatalos ajánlat
L'università garantisce anche l'alloggio?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Szállás
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Gyakornoki időszak
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Che livello di [lingua] è richiesto?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Come funziona il sistema di __________?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Érdeklődés a rendszerről
crediti
opintopiste
Rendszer típusa
valutazione
arvosana
Rendszer típusa
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Ci sono _______________?
Onko teillä ________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
lezioni frontali
luentoja
Óra típusa
seminari
seminaareja
Óra típusa
esercitazioni
pienryhmäopetusta
Óra típusa
conferenze
konferensseja
Óra típusa
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Quando si svolgono gli esami?
Koska tentit ovat?
Vizsgaidőpontok
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
C'è un centro sportivo universitario?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Sportközpont felől való érdeklődés
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Qual è il costo della vita a [città]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Organizzate delle escursioni?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Kirándulások felől való érdeklődés
Che programmi offrite?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Anyagi támogatás kérése
le tasse universitarie
lukukausimaksut
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
le spese di sostentamento
elinkustannukseni
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
i servizi per l'infanzia
lastenhoito
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Külföldi diploma elfogadtatása
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról