cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Vorrei iscrivermi all'università.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Beiratkozás
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jelentkezés képzésre
di laurea triennale
bakalářské studium
Képzés típusa
di laurea magistrale
postgraduální studium
Képzés típusa
di dottorato
doktorské studium
Képzés típusa
a tempo pieno
prezenční studium
Képzés típusa
part-time
kombinované studium
Képzés típusa
online
online
Képzés típusa
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Csereidőszak hossza
un semestre
(jeden) semestr
Csereidőszak hossza
un anno accademico
celý akademický rok
Csereidőszak hossza
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Munkavállalás diákok részére
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Dokumentumok
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Egyetemre való jelentkezéskor
Mi invierete una lettera di ammissione?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Hivatalos ajánlat
L'università garantisce anche l'alloggio?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Szállás
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Gyakornoki időszak
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Musím jako výměnný student platit školné?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Che livello di [lingua] è richiesto?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Come funziona il sistema di __________?
Jaký je ____________ systém?
Érdeklődés a rendszerről
crediti
kredity
Rendszer típusa
valutazione
známkování
Rendszer típusa
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Ci sono _______________?
Jsou tam _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
lezioni frontali
přednášky
Óra típusa
seminari
semináře
Óra típusa
esercitazioni
konsultace
Óra típusa
conferenze
konference
Óra típusa
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Quando si svolgono gli esami?
Kdy jsou zkoušky?
Vizsgaidőpontok
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
C'è un centro sportivo universitario?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Sportközpont felől való érdeklődés
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Qual è il costo della vita a [città]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Organizzate delle escursioni?
Pořádáte exkurze?
Kirándulások felől való érdeklődés
Che programmi offrite?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Anyagi támogatás kérése
le tasse universitarie
školné
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
le spese di sostentamento
životní náklady
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
i servizi per l'infanzia
péče o dítě
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Külföldi diploma elfogadtatása
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról