lengyel | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Beiratkozás
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Jelentkezés képzésre
Grundkurs
studia licencjackie
Képzés típusa
Aufbaukurs
studia magisterskie
Képzés típusa
Doktorandenkurs
studia doktoranckie
Képzés típusa
Vollzeitkurs
studia dzienne
Képzés típusa
Teilzeitkurs
studia zaoczne
Képzés típusa
Onlinekurs
studia przez internet
Képzés típusa
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Csereidőszak hossza
ein Semester
(jeden) semestr
Csereidőszak hossza
ein Studienjahr
cały rok akademicki
Csereidőszak hossza
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Munkavállalás diákok részére
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Dokumentumok
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Egyetemre való jelentkezéskor
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Hivatalos ajánlat
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Szállás
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Gyakornoki időszak
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Wie funktioniert das__________?
Jak działa system ______ ?
Érdeklődés a rendszerről
Kreditsystem
punktowy
Rendszer típusa
Benotungssystem
oceniania
Rendszer típusa
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Érdeklődés a tanítási stílusról
Gibt es_____________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Vorlesungen
wykłady
Óra típusa
Seminare
ćwiczenia/seminaria
Óra típusa
Tutorien
konsultacje
Óra típusa
Konferenzen
konferencje
Óra típusa
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Wann finden die Prüfungen statt?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Vizsgaidőpontok
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Sportközpont felől való érdeklődés
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Jak liczne są grupy?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Kirándulások felől való érdeklődés
Welche Programme bieten Sie an?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Anyagi támogatás kérése
Studiengebühren
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Lebenshaltungskosten
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Kinderbetreuung
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Welche Stipendien gibt es?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Külföldi diploma elfogadtatása
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról