kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
我想要进入大学学习。
Beiratkozás
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
我想要申请______________课程。
Jelentkezés képzésre
Grundkurs
本科生
Képzés típusa
Aufbaukurs
研究生
Képzés típusa
Doktorandenkurs
博士生
Képzés típusa
Vollzeitkurs
全日制
Képzés típusa
Teilzeitkurs
非全日
Képzés típusa
Onlinekurs
网上课程
Képzés típusa
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
我想要在这所大学学习___________。
Csereidőszak hossza
ein Semester
一学期
Csereidőszak hossza
ein Studienjahr
一学年
Csereidőszak hossza
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
请问学生工作有什么限制?
Munkavállalás diákok részére
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
我需要提供材料原件还是复印件?
Dokumentumok
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
请问该所大学的入学要求是什么?
Egyetemre való jelentkezéskor
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Hivatalos ajánlat
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
请问大学能保证我的住宿吗?
Szállás
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
课程内容涵盖实习吗?
Gyakornoki időszak
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
对【语言】的要求是什么?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Wie funktioniert das__________?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Érdeklődés a rendszerről
Kreditsystem
学分制
Rendszer típusa
Benotungssystem
打分制
Rendszer típusa
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
这里的教学风格是什么样的?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Gibt es_____________?
这里有_____________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Vorlesungen
讲座
Óra típusa
Seminare
研讨会
Óra típusa
Tutorien
个别辅导
Óra típusa
Konferenzen
会议
Óra típusa
Welche Kurse bietet die Summer School an?
暑期学校提供哪些课程呢?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Wann finden die Prüfungen statt?
考试何时举行?
Vizsgaidőpontok
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
大学里有体育馆吗?
Sportközpont felől való érdeklődés
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
我如何加入学生组织?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
我在这里可以学习什么语言?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
有没有水平测试来评估我的水平?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
您有课程的详细介绍吗?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Wie viele Plätze hat die Klasse?
一个班级里最多有多少个学生?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
贵校都有哪些设施?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Organisieren Sie auch Exkursionen?
请问你们安排郊游吗?
Kirándulások felől való érdeklődés
Welche Programme bieten Sie an?
你们提供哪些项目呢?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
我想了解关于助学金的信息。
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
有哪些组织可以资助我的学习?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
我需要 ____________的财政补贴。
Anyagi támogatás kérése
Studiengebühren
学费
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Lebenshaltungskosten
生活费用
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Kinderbetreuung
儿童托管
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Welche Stipendien gibt es?
请问有哪些奖学金?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Külföldi diploma elfogadtatása
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról