finn | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Beiratkozás
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Haluan hakea ________.
Jelentkezés képzésre
Grundkurs
kandidaatin ohjelmaan
Képzés típusa
Aufbaukurs
jatko-opintoihin
Képzés típusa
Doktorandenkurs
tohtorin ohjelmaan
Képzés típusa
Vollzeitkurs
täysiaikaiseen ohjelmaan
Képzés típusa
Teilzeitkurs
osa-aikaiseen ohjelmaan
Képzés típusa
Onlinekurs
verkossa käytävään ohjelmaan
Képzés típusa
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Csereidőszak hossza
ein Semester
lukukauden
Csereidőszak hossza
ein Studienjahr
lukuvuoden
Csereidőszak hossza
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Munkavállalás diákok részére
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Dokumentumok
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Egyetemre való jelentkezéskor
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Hivatalos ajánlat
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Szállás
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Gyakornoki időszak
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Wie funktioniert das__________?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Érdeklődés a rendszerről
Kreditsystem
opintopiste
Rendszer típusa
Benotungssystem
arvosana
Rendszer típusa
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Gibt es_____________?
Onko teillä ________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Vorlesungen
luentoja
Óra típusa
Seminare
seminaareja
Óra típusa
Tutorien
pienryhmäopetusta
Óra típusa
Konferenzen
konferensseja
Óra típusa
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Wann finden die Prüfungen statt?
Koska tentit ovat?
Vizsgaidőpontok
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Sportközpont felől való érdeklődés
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Kirándulások felől való érdeklődés
Welche Programme bieten Sie an?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Anyagi támogatás kérése
Studiengebühren
lukukausimaksut
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Lebenshaltungskosten
elinkustannukseni
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Kinderbetreuung
lastenhoito
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Welche Stipendien gibt es?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Külföldi diploma elfogadtatása
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról