spanyol | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Beiratkozás
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Me quiero matricular _______________.
Jelentkezés képzésre
studia licencjackie
en un grado
Képzés típusa
studia magisterskie
en un posgrado
Képzés típusa
studia doktoranckie
en un doctorado
Képzés típusa
studia dzienne
a tiempo completo
Képzés típusa
studia zaoczne
a tiempo parcial
Képzés típusa
studia przez internet
a distancia
Képzés típusa
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Csereidőszak hossza
(jeden) semestr
un semestre
Csereidőszak hossza
cały rok akademicki
un curso académico
Csereidőszak hossza
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Munkavállalás diákok részére
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Dokumentumok
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Egyetemre való jelentkezéskor
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Hivatalos ajánlat
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Szállás
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Gyakornoki időszak
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Jak działa system ______ ?
¿Cómo es el sistema _____________?
Érdeklődés a rendszerről
punktowy
de créditos
Rendszer típusa
oceniania
de notas
Rendszer típusa
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
¿Hay ______________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
wykłady
clases teóricas
Óra típusa
ćwiczenia/seminaria
seminarios
Óra típusa
konsultacje
tutorías
Óra típusa
konferencje
conferencias
Óra típusa
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Kiedy odbywają się egzaminy?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Vizsgaidőpontok
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Sportközpont felől való érdeklődés
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
¿Hay pruebas de nivel?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Jak liczne są grupy?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Czy szkoła organizuje wycieczki?
¿Organizan también excursiones?
Kirándulások felől való érdeklődés
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
¿Qué programas ofertan?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Anyagi támogatás kérése
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
matrícula
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
gastos personales
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
manutención de hijos menores
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
¿Qué becas puedo solicitar?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Külföldi diploma elfogadtatása
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról