orosz | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Beiratkozás
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Jelentkezés képzésre
studia licencjackie
бакалавриат
Képzés típusa
studia magisterskie
аспирантура
Képzés típusa
studia doktoranckie
докторат/профессура
Képzés típusa
studia dzienne
очная форма
Képzés típusa
studia zaoczne
заочная форма
Képzés típusa
studia przez internet
онлайн обучение
Képzés típusa
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Csereidőszak hossza
(jeden) semestr
семестр
Csereidőszak hossza
cały rok akademicki
академический год
Csereidőszak hossza
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Какие ограничения на работу для студентов?
Munkavállalás diákok részére
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Dokumentumok
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Каковы требования для поступления в университет?
Egyetemre való jelentkezéskor
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Hivatalos ajánlat
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Szállás
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Курс включает в себя период стажировки?
Gyakornoki időszak
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Каковы требования знания [язык] языка?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Jak działa system ______ ?
Какова система_____________?
Érdeklődés a rendszerről
punktowy
кредитов
Rendszer típusa
oceniania
оценок
Rendszer típusa
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Каков стиль преподавания?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Там есть___________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
wykłady
лекции
Óra típusa
ćwiczenia/seminaria
семинары
Óra típusa
konsultacje
учебные материалы
Óra típusa
konferencje
конференции
Óra típusa
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Kiedy odbywają się egzaminy?
Когда проходят экзамены?
Vizsgaidőpontok
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
В университете есть спортивный центр?
Sportközpont felől való érdeklődés
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
У вас есть детальное описание курса?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Jak liczne są grupy?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Вы организовываете экскурсии?
Kirándulások felől való érdeklődés
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Какие программы вы предлагаете?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Anyagi támogatás kérése
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
плата за обучение
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
расходы на жизнь
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
уход за ребенком
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Какие виды стипендий доступны?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Külföldi diploma elfogadtatása
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról