olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Vorrei iscrivermi all'università.
Beiratkozás
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Jelentkezés képzésre
studia licencjackie
di laurea triennale
Képzés típusa
studia magisterskie
di laurea magistrale
Képzés típusa
studia doktoranckie
di dottorato
Képzés típusa
studia dzienne
a tempo pieno
Képzés típusa
studia zaoczne
part-time
Képzés típusa
studia przez internet
online
Képzés típusa
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Csereidőszak hossza
(jeden) semestr
un semestre
Csereidőszak hossza
cały rok akademicki
un anno accademico
Csereidőszak hossza
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Munkavállalás diákok részére
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Dokumentumok
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Egyetemre való jelentkezéskor
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Hivatalos ajánlat
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Szállás
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Gyakornoki időszak
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Jak działa system ______ ?
Come funziona il sistema di __________?
Érdeklődés a rendszerről
punktowy
crediti
Rendszer típusa
oceniania
valutazione
Rendszer típusa
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Ci sono _______________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
wykłady
lezioni frontali
Óra típusa
ćwiczenia/seminaria
seminari
Óra típusa
konsultacje
esercitazioni
Óra típusa
konferencje
conferenze
Óra típusa
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Kiedy odbywają się egzaminy?
Quando si svolgono gli esami?
Vizsgaidőpontok
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
C'è un centro sportivo universitario?
Sportközpont felől való érdeklődés
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Qual è il costo della vita a [città]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Jak liczne są grupy?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organizzate delle escursioni?
Kirándulások felől való érdeklődés
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Che programmi offrite?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Anyagi támogatás kérése
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
le tasse universitarie
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
le spese di sostentamento
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
i servizi per l'infanzia
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Külföldi diploma elfogadtatása
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról