német | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Beiratkozás
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Jelentkezés képzésre
studia licencjackie
Grundkurs
Képzés típusa
studia magisterskie
Aufbaukurs
Képzés típusa
studia doktoranckie
Doktorandenkurs
Képzés típusa
studia dzienne
Vollzeitkurs
Képzés típusa
studia zaoczne
Teilzeitkurs
Képzés típusa
studia przez internet
Onlinekurs
Képzés típusa
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Csereidőszak hossza
(jeden) semestr
ein Semester
Csereidőszak hossza
cały rok akademicki
ein Studienjahr
Csereidőszak hossza
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Munkavállalás diákok részére
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Dokumentumok
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Egyetemre való jelentkezéskor
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Hivatalos ajánlat
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Szállás
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Gyakornoki időszak
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Jak działa system ______ ?
Wie funktioniert das__________?
Érdeklődés a rendszerről
punktowy
Kreditsystem
Rendszer típusa
oceniania
Benotungssystem
Rendszer típusa
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Gibt es_____________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
wykłady
Vorlesungen
Óra típusa
ćwiczenia/seminaria
Seminare
Óra típusa
konsultacje
Tutorien
Óra típusa
konferencje
Konferenzen
Óra típusa
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Kiedy odbywają się egzaminy?
Wann finden die Prüfungen statt?
Vizsgaidőpontok
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Sportközpont felől való érdeklődés
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Jak liczne są grupy?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Kirándulások felől való érdeklődés
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Welche Programme bieten Sie an?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Anyagi támogatás kérése
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Studiengebühren
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Lebenshaltungskosten
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Kinderbetreuung
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Welche Stipendien gibt es?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Külföldi diploma elfogadtatása
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról