kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
我想要进入大学学习。
Beiratkozás
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
我想要申请______________课程。
Jelentkezés képzésre
studia licencjackie
本科生
Képzés típusa
studia magisterskie
研究生
Képzés típusa
studia doktoranckie
博士生
Képzés típusa
studia dzienne
全日制
Képzés típusa
studia zaoczne
非全日
Képzés típusa
studia przez internet
网上课程
Képzés típusa
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Csereidőszak hossza
(jeden) semestr
一学期
Csereidőszak hossza
cały rok akademicki
一学年
Csereidőszak hossza
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
请问学生工作有什么限制?
Munkavállalás diákok részére
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
我需要提供材料原件还是复印件?
Dokumentumok
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
请问该所大学的入学要求是什么?
Egyetemre való jelentkezéskor
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Hivatalos ajánlat
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
请问大学能保证我的住宿吗?
Szállás
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
课程内容涵盖实习吗?
Gyakornoki időszak
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
对【语言】的要求是什么?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Jak działa system ______ ?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Érdeklődés a rendszerről
punktowy
学分制
Rendszer típusa
oceniania
打分制
Rendszer típusa
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
这里的教学风格是什么样的?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
这里有_____________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
wykłady
讲座
Óra típusa
ćwiczenia/seminaria
研讨会
Óra típusa
konsultacje
个别辅导
Óra típusa
konferencje
会议
Óra típusa
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
暑期学校提供哪些课程呢?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Kiedy odbywają się egzaminy?
考试何时举行?
Vizsgaidőpontok
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
大学里有体育馆吗?
Sportközpont felől való érdeklődés
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
我如何加入学生组织?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
我在这里可以学习什么语言?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
有没有水平测试来评估我的水平?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
您有课程的详细介绍吗?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Jak liczne są grupy?
一个班级里最多有多少个学生?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
贵校都有哪些设施?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Czy szkoła organizuje wycieczki?
请问你们安排郊游吗?
Kirándulások felől való érdeklődés
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
你们提供哪些项目呢?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
我想了解关于助学金的信息。
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
有哪些组织可以资助我的学习?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Anyagi támogatás kérése
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
学费
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
生活费用
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
儿童托管
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
请问有哪些奖学金?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Külföldi diploma elfogadtatása
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról